Trang chủ
 
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 01:24

Số tư liệu: 26/TB-BTC
Ngày ban hành: 18 tháng 11 năm 2014
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BTC CUỘC THI VIẾT

"TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC

CHXHCN VIỆT NAM"

____

Số: 26/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2014THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và phát động

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang

________________

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tình An Giang, Ban Tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thông báo về việc tổ chức và phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang với nội dung như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon