Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ ba, 18 Tháng 1 2011 08:46

Căn cứ vào Kế hoạch số: 06/KH-ĐHAG ngày 10/01/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2. Thời gian: Vào 02 buổi: chiều thứ năm, ngày 13/01/2011 và sáng thứ sáu, ngày 14/01/2011

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điểm: Hội trường 300 B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Người khuyết tật.

- Luật Nuôi con nuôi.

- Luật Bưu chính.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon