Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 28 Tháng 2 2011 08:46

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 51/KH-ĐHAG ngày 08/04/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau: Căn cứ vào kế hoạch số: 318/KH-ĐHAG ngày 20/12/2010 về tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2. Thời gian: Vào 02 buổi: chiều thứ tư, ngày 22/12/2010 và sáng thứ năm, ngày 23/12/2010

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3.Địa điểm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4.Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Lý lịch tư pháp.

- Luật An toàn thực phẩm.

- Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

Danh sách cán bộ - giảng viên tham gia lớp học << Xem tại đây >>

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon