Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 01:25

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 51/KH-ĐHAG ngày 08/04/2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ năm, ngày 14/04/2011 và sáng thứ bảy, ngày 16/04/2011

- Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điềm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4.Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quôc hội.

- Luật Bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân.

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon