Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 09:00

Căn cứ vào Kế hoạch số: 119/KH-ĐHAG ngày 08 tháng 9 năm 2011 về việc tổ chức chuyên đề học tập pháp luật cho cán bộ, viên chức, nhân viên trong trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường ĐHAG ( riêng CB-GV tại Cơ sở 2, Châu Phú sẽ có Kế hoạch học tập sau)

2. Thời gian: Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật vào 2 buổi: Chiều thức năm ngày 15/09/2011 và chiều thứ sáu ngày 16/09/2011

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

3. Địa điểm: Hội trường 300 chỗ, Khu trung tâm, Trường ĐHAG

4. Các văn bản được triển khai:

- Luật Tố tụng hành chính

- Luật Viên chức

- Luật Phòng, chống mua bán người.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon