Trang chủ » Tin tức khác
 
Tin tức khác
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang"

Nội dung câu hỏi:


Ngày 01/11/2016, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân dự năm 2015” đã ban hành Thể lệ số 1149/TL-BTC về việc tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang.

        Theo Thể lệ, đối tượng dự thi gồm: Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, Nhân dân công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang; cá nhân là học sinh, sinh viên thuộc các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi này không được dự thi.

        Bài dự thi phải trả lời 10 câu hỏi về một số nội dung trong Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, tại Kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 24-11-2015.

        Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền địa phương; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị loại (hủy) bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Đọc thêm...
 
Ban Tổ chức họp xếp giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

New Page 1

Chiều ngày 19/6/2015, tại thành phố Long Xuyên, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo về việc báo cáo công tác chấm thi, quyết định xếp giải, lựa chọn bài dự thi gửi Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương vòng chung khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Theo Báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi, số bài dự thi nhận được 20.055, Ban Tổ chức đã loại 19.539 bài không hợp lệ, lựa chọn được 516 bài hợp lệ để Ban Giám khảo tổ chức chấm thi.
- Kết quả chấm thi: Số bài đạt từ 70 điểm trở lên 03 bài, số bài đạt từ 60 điểm đến dưới 70 điểm 12 bài, số bài đạt từ 50 đến dưới 60 điểm 45 bài, số bài đạt từ 30 đến 40 điểm 157 bài, số bài bị loại do giống nhau 77 bài.
- Tại cuộc họp, Ban Tổ chức quyết định 39 bài cá nhân, 16 bài tập thể đạt giải và 02 giải phụ. Giải nhất cá nhân thuộc về ông Trần Minh Tâm – Trường Đại học An Giang với số điểm 76,8 điểm, giải nhì tập thể thuộc về Trường Đại học An Giang số bài dự thi là 1.123 bài, đạt giải 14 bài.
- Ban Tổ chức quyết định chọn ngày 10/7/2015 sẽ làm Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh An Giang./.

Trích từ nguồn: www.angiang.gov.vn

 
Chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 6446 / BGDĐT-GDĐH


V/v Chấn chỉnh đào tạo liên thông

liên kết trình độ cao đẳng, đại học

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2012 

Kính gửi:

 

 


- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng

Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trường các trường:

Đọc thêm...
 
Tập huấn, hội thảo công tác thanh tra đối với các trường ĐH, CĐ

 

Số tư liệu: 19/BGDĐT-VP 
Ngày ban hành: 02 tháng 01 năm 2013
Tệp đính kèm: download
Kính gửi:

 - Đại học, học viện

 - Trường đại học, cao đẳng

       
Thực hiện Kế hoạch  tập huấn, hội thảo năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn, hội thảo pháp luật về công tác thanh tra đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Thành phần: mỗi đơn vị 01 Lãnh đạo phòng thanh tra hoặc cán bộ thanh tra.

Thời gian: 02 ngày (từ 8h00 thứ hai ngày 14, 15/01/2013).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 
Hướng dẫn thanh tra năm 2012-2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5156 / BGDĐT-TTr


V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

thanh tra năm học 2012-213

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012 

Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 ; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau:

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon