Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Biển Việt Nam
 
Luật Biển Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 08:48

New Page 3


 Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội (Có hiệu lực từ 01/01/2013)

 

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Vùng biển Việt Nam

Chương III:  Hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Chương IV: Phát triển kinh tế biển

Chương V: Tuần tra, kiểm soát trên biển

Chương VI: Xử lý vi phạm

Chương VII: Điều khoản thi hành
NXB: Chính trị Quốc gia -      Sự thật, Hà Nội

Năm XB: 2012 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon