Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Thanh Tra
 
Luật Thanh Tra
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:22

New Page 3


Nội dung Luật Thanh tra gồm 7 chương, 78 điều. Luật này đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra

Chương IV: Hoạt động thanh tra

Chương V: Điều kiện đảm bảo hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước

Chương VI: Thanh tra nhân dân

Chương VII: Điều khoản thi hành


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon