Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Khoáng Sản
 
Luật Khoáng Sản
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:46

New Page 3

Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã có những quy định chặt chẽ để đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân và doanh nghiệp. Điều 5 của Luật quy định rõ hơn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đối với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi; kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi trường.

Mặt khác, Luật còn quy định, nếu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật thì tùy mức độ thiệt hại, phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường; ưu tiên sử dụng lao động địa phương...

*Nội dung Luật Khoáng sản (sửa đổi) gồm 11 chương, 86 điều. Luật bổ sung 48 điều mới hoàn toàn và sửa đổi, bổ sung 36 điều của Luật Khoáng sản 1996.  NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Chiến lược, quy hoạch khoáng sản

Chương III: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Chương IV: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Chương V: Khu vực khoáng sản

Chương VI: Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản

Chương VII: Thăm dò khoáng sản

Chương VIII: Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản

Chương IX: Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương XI: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản

Chương XII: Điều khoản thi hành


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon