Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Bầu Cử Đại Biểu HĐND
 
Luật Bầu Cử Đại Biểu HĐND
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:58

New Page 3


Luật Bầu cử Đại biểu HĐND (được sửa đổi, bổ sung năm 2010)

Nội dung Luật Bầu cử Đại biểu HĐND gồm 9 chương, 77 điều. Luật này đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Số Đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu

Chương III: Các tổ chức phụ trách bầu cử

Chương IV: Danh sách cử tri

Chương V: Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Chương VI: Trình tự bầu cử

Chương VII: Kết quả bầu cử

Chương VIII: Việc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

Chương IX: Xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon