Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Khiếu Nại, Tố Cáo
 
Luật Khiếu Nại, Tố Cáo
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:33

New Page 3


Nội dung Luật Khiếu nại, tố cáo gồm 8 chương, 50 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết khiếu nại tố cáo 

Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

Chương V: Bảo vệ người tố cáo 

Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo 

Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương VIII: Điều khoản thi hành 


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon