Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Công Đoàn 2012
 
Luật Công Đoàn 2012
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:38

New Page 3


Nội dung Luật Công đoàn gồm có 6 chương, 33 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.


NXB: Lao Động

Năm XB: 2012


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn 

Chương III: Trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn 

Chương IV: Những bảo đảm hoạt động của công đoàn  

Chương V: Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn

Chương VI: Điều khoản thi hành 


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon