Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Giáo Dục Đại Học
 
Luật Giáo Dục Đại Học
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:43

New Page 3


Luật Giáo dục Đại học gồm 12 chương, 73 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.


NXB: Hồng Đức

Năm XB: 2012


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức cơ sở giáo dục đại học

Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học 

Chương IV: Hoạt động đào tạo  

Chương V: Hoạt động khoa học và công nghệ

Chương VI: Hoạt động hợp tác quốc tế 

Chương VII: Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Chương VIII: Giảng viên

Chương IX: Người học 

Chương X: Tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục đại học  

Chương XI: Quản lý nhà nước về giáo dục đại học

Chương XII: Điều khoản thi hành


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon