Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
 
Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 03:04

New Page 3


Nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm 6 chương, 51 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010


NXB: Tư Pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng

Chương III: Trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Chương IV: Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ  

Chương V: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương VI: Điều khoản thi hành


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon