Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự
 
Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự
Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 01:47

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 66/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ông Hồ Việt Hiệp) trong Hội nghị trực tuyến (tổ chức vào ngày 27/02/2015) triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND;

Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu) đọc, nghiên cứu văn bản dự thảo, văn bản hướng dẫn (đăng trên trang web của Trường và phòng Thanh tra Pháp chế) và cho ý kiến góp ý về nội dung  văn bản Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thời gian các đơn vị tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (báo cáo bằng văn bản và file gửi qua email) hạn chót là ngày 22/3/2015.

Văn bản và file góp ý xin gửi đến phòng Thanh tra Pháp chế Trường Đại học An Giang (ghi đơn vị góp ý) và qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Phân công Phòng Thanh tra Pháp chế tổng hợp bằng văn bản, trình Ban Giám hiệu và gửi báo cáo góp ý về Sở Tư pháp tỉnh An Giang theo yêu cầu của Kế hoạch số 33/KH-UBND.

Đây là hoạt động lồng ghép vào hoạt động Ngày pháp luật hàng tháng của nhà trường, đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai tốt giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ./.


Nơi nhận

- Như trên;

- Ban giám hiệu;

- Phòng TTPC (tổng hợp, báo cáo);

- Lưu: HCTH.
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon