Trang chủ » VB Pháp luật
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

01 | 02 | 03 | 04

STT Văn Bản Trích yếu
21 Luật 47/2010/QH12

[Nội dung]

- Các tổ chức tín dụng
22 Luật 46/2010/QH12

[Nội dung]

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam
23 Luật 45/2009/QH12

[Nội dung]

- Thuế tài nguyên
24 Luật 44/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục
25 Luật 43/2009/QH12

[Nội dung]

- Dân quân tự vệ
26 Luật 42/2009/QH12

[Nội dung]

- Tần số vô tuyến điện
27 Luật 41/2009/QH12

[Nội dung]

- Viễn thông
28 Luật 40/2009/QH12

[Nội dung]

- Khám bệnh, chữa bệnh
29 Luật 39/2009/QH12

[Nội dung]

- Người cao tuổi
30 Luật 38/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
31 Luật 37/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
32 Luật 36/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
33 Luật 35/2009/QH12

[Nội dung]

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
34 Luật 34/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật dất đai
35 Luật 33/2009/QH12

[Nội dung]

- Cơ quan đại diện nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
36 Luật 32/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
37 Luật 31/2009/QH12

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh
38 Luật 30/2009/QH12

[Nội dung]

- Quy hoạch đô thị
39 Luật 29/2009/QH12

[Nội dung]

- Quản lý nợ công
40 Luật 28/2009/QH12

[Nội dung]

- Lý lịch tư pháp

01 | 02 | 03 | 04

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon