Trang chủ » VB Pháp luật
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

01 | 02 | 03 | 04

STT Văn Bản Trích yếu
61 Luật 07/2007/QH12

[Nội dung]

- Đặc xá
62 Luật 06/2007/QH12

[Nội dung]

- Hóa chất
63 Luật 05/2007/QH12

[Nội dung]

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
64 Luật 04/2007/QH12

[Nội dung]

- Thuế thu nhập cá nhân
65 Luật 03/2007/QH12

[Nội dung]

- Phòng, chống bệnh truyến nhiễm
66 Luật 02/2007/QH12

[Nội dung]

- Phòng, chống bạo lực gia đình
67 Luật 01/2007/QH12

[Nội dung]

- Sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
68 Luật 84/2007/QH11

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
69 Luật 83/2007/QH11

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
70 Luật 82/2006/QH11

[Nội dung]

- Công chức
71 Luật 81/2006/QH11

[Nội dung]

- Cư trú
72 Luật 80/2006/QH11

[Nội dung]

- Chuyển giao công nghệ
73 Luật 79/2006/QH11

[Nội dung]

- Đê điều
74 Luật 78/2006/QH11

[Nội dung]

- Quản lý thuế
75 Luật 77/2006/QH11

[Nội dung]

- Thể dục, thể thao
76 Luật 76/2006/QH11

[Nội dung]

- Dạy nghề
77 Luật 75/2006/QH11

[Nội dung]

- Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
78 Luật 74/2006/QH11

[Nội dung]

- Sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
79 Luật 73/2006/QH11

[Nội dung]

- Bình đẳng giới
80 Luật 72/2006/QH11

[Nội dung]

- Người lao động Việt nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng

01 | 02 | 03 | 04

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon