Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2005


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT/BXD-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra xây dựng
02 Quyết định 1692/2005/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Thanh tra"
03 Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon