Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2006


STT Văn Bản Trích yếu
01 Quyết định 2298/2006/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành quy chế hoạt động của đoàn Thanh tra
02 Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành quy chế hoạt động của đoàn Thanh tra
03 Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP

[Nội dung]

- Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
04 Thông tư liên tịch 42/2006/TTLT/BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cá cơ quan Thanh tra nhà nước
05 Thông tư liên tịch 191/2006/ TTLT/TTCP-BNV-BTC

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 |  2010 | 2009 | 2008  | 2007 | 2006 | 2005    

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon