Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2007


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Thanh tra viên, Cán bộ thuộc Thanh tra Nhà nước
02 Thông tư 2442/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập
03 Thông tư 2313/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn mẫu thẻ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
04 Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ Thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
05 Thông tư 556/2007/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân
06 Thông tư liên tịch 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW

[Nội dung]

- Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon