Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2008


STT Văn Bản Trích yếu
01 Quyết định 2894/2008/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra
02 Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP

[Nội dung]

- Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
03 Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon