Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2009


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư 01/2009/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định quy trình giải quyết tố cáo
02 Thông tư 1680/2009/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
03 Thông tư liên tịch 475/2009/TTLT/TTCP-BNV

[Nội dung]

- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon