Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2010


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
02 Thông tư 04/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
03 Thông tư 03/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các Thanh tra Nhà nước
04 Thông tư 02/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiến hành một cuộc Thanh tra
05 Thông tư 01/2010/TT-TTCP

[Nội dung]

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 09 thánh 03 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch, tài sản, thu nhập


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 |  2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon