Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2011


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

[Nội dung]

- Quy định việc trao đổi , quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
02 Thông tư 11/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
03 Thông tư 10/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
04 Thông tư 09/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chuẩn chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
05 Thông tư 08/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ
06 Thông tư 07/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
07 Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
08 Thông tư 06/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
09 Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP

[Nội dung]

- Quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất xắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
10 Thông tư 05/2011/TT-TTCP

[Nội dung]

- Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra


Văn bản Thanh tra: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon