Trang chủ » VB Thanh tra
 

VĂN BẢN THANH TRA NĂM 2012


STT Văn Bản Trích yếu
01 Thông tư 02/2012/TT-TTCP

[Nội dung]

- Hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
02 Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoảng thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
03 Thông tư 01/2012/TT-TTCP

[Nội dung]

- Thanh tra Chính phủ quy định mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
04 Thông tư liên tịch 02/2012/VKSTC-TTCP-BCA-BQP

[Nội dung]

- Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra , Cơ quan điều tra và Viện kiểm soát trong việc phát hiện, điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
05 Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

[Nội dung]

- Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh


Văn bản Thanh tra: 2012| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006  | 2005

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon