Trang chủ
 
Cuộc thi chung kết "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam."
Thứ năm, 07 Tháng 11 2019 01:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI VỀ PHÁP LUẬT

    Sáng 5/11, Công đoàn Trường ĐH An Giang Phòng Thanh tra - Pháp chế đã phối hợp tham gia vòng 2, vòng chung kết và trao giải hội thi “Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2019 tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

    Ở vòng 2, các đội sẽ dự thi 3 phần thi. Phần 1: Chào hỏi, giới thiệu. Trình bày 1 tiết mục (hát, múa, kịch…) để chào hỏi, giới thiệu về Đội dự thi. Thời gian tối đa 5 phút. Phần 2: Thi về khiến thức pháp luật: các đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức giơ bảng chọn đáp án đúng. 4 đội có số điểm cao nhất sẽ vào phần thi bấm chuông giành quyền trả lời. Phần 3: Xử lý tình huống: các đội bốc thăm chọn tình huống và có thời gian 3 phút để chuẩn bị câu trả lời.

    TS Nguyễn Đình Huy - Trưởng Ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQG-HCM, TS Lê Thị Thúy Hương - Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM và ThS Nguyễn Thị Liễu - Trưởng Ban Pháp chế Trường ĐH Quốc Tế là các thành viên Ban Giám khảo.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn công tác thanh tra, pháp chế nằm học 2019-2020 trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 06:49

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 1958/ĐHQG-TTPC

Tp. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2019

V/v hướng dẫn công tác thanh tra,  
pháp chế năm học 2019-2020  
trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM  
 
Kính gửi:   Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM


Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHQG ngày 13/5/2015, ĐHQG-HCM hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác thanh tra, pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 44/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
__________________

Thực hiện Công văn số: 1901/ĐHQG-TTPC ngày 22/10/2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ngày 10/10/2019 của Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hố Chí Minh về tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Công đoàn Trường ĐHAG hưởng ứng Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động ĐHQG TPHCM hưởng ứng Ngày Pháp luật”
Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019 01:45

    Nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và  Đào tạo, ngày 23-24/10/2019, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã tổ chức cho cán bộ, công đoàn viên tham gia Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật” tại phòng máy tính Thư viện. Hội thi do Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai.

    Hội thi diễn ra theo 2 vòng. Ở vòng 1, các thí sinh sẽ dự thi cá nhân theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Các câu hỏi xoay quanh nội dung của một số luật như: Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013, Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014.


   

Đọc thêm...
 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 00:47

Tệp đính kèm:


LĐLĐ TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐHAG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 45/KH-CĐCS

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động
Đại học quốc gia Thành phố Hố Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật"

Thực hiện Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Công Đoàn đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội Thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Công Đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang triển khai kế hoạch tham gia như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh An Giang, Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang và Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang về các văn bản luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.

- Tài liệu tham khảo:

TT Tên tài liệu  
1  - Luật Phòng, Chống tham nhũng 2018 download
2  - Luật Viên chức 2010 download
3  - Luật Giáo dục đại học 2018 download
4  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên download

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

 
Kế hoạch tổ chức hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Pháp luật"
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 03:33

Tệp đính kèm:


LĐLĐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐHQG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
__________________ ________________________________

Số: 204/ CĐ-ĐHQG

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-Tp.HCM).

- Đường link: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem  

- Thời gian thi:

+ 00g00 ngày 21/10/2019 đến 24g00 ngày 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài nguyên.

+ 00g00 ngày 23/10/2019 đến 24g00 ngày 24/10/2019 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 24

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon