Trang chủ
 
Công tác thanh tra chuyên môn năm học 2022-2023
Thứ năm, 06 Tháng 7 2023 03:07

Thực hiện Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn (Thanh tra chuyên môn) năm học 2022-2023 của Trường Đại học An Giang đã được Hiệu trưởng phê duyệt, vừa qua, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tiến hành chủ trì thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, diễn ra từ ngày 04/7/2023-14/7/2023.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung hoạt động như: Công tác triển khai thực hiện các quy định về chuyên môn, quản lý đào tạo của nhà trường nói chung; việc thực hiện chương trình đào tạo theo năm học của các ngành và chuyên ngành ở các trình độ (cao đẳng, đại học, sau đại học) đã được Ban Giám hiệu duyệt (áp dụng theo từng khoá đang đào tạo) đối với các hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (VLVH). Trong đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác phân công giảng dạy theo đúng quy định đào tạo của nhà trường; công tác cố vấn học tập; việc biên soạn và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thuộc từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận tình hình phân công giảng dạy các học phần, việc chấp hành lịch giảng dạy, thực hiện quy định về thi cử, kiểm tra; hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập; việc tổ chức hội thi và các hoạt động khác của các lớp;…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đã ghi nhận các hoạt động đảm bảo chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các hoạt động quản lý chuyên môn liên quan đến giảng viên và người học; đồng thời thu thập các minh chứng cốt lõi mà khoa, bộ môn cần lưu giữ để phục vụ đánh giá ngoài.

Công tác thanh tra là hoạt động thường xuyên nhằm giúp Ban Giám hiệu đánh giá hoạt động quản lý đào tạo, tăng cường vai trò quản lý của các Trưởng đơn vị, phát huy việc tự kiểm tra, tự phát hiện sai sót trong cơ chế quản lý chuyên môn của các đơn vị (Khoa, Bộ môn thuộc Ban Giám hiệu). Hoạt động này cũng giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao và giúp nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các đơn vị.


 
Tuyên truyền, phổi biến pháp luật sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM, đợt 1 năm 2023
Thứ năm, 22 Tháng 6 2023 01:28

Ngày 21/6/2023, tại Hội trường 300A của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi tuyên truyền và phổ biến kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, dành cho viên chức và sinh viên do Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học An Giang chủ trì.

Tại buổi chia sẻ, TS Trần Lê Đăng Phương, Trưởng Khoa Luật & Khoa học Chính trị, đã trình bày về các khái niệm, quyền và bổn phận của người sở hữu trí tuệ, cũng như biện pháp bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ hiện nay. Thông qua ví dụ và trường hợp pháp lý, TS Trần Lê Đăng Phương giúp cải thiện nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hậu quả của việc vi phạm quyền này. Thầy cũng chia sẻ thông tin mới nhất về luật sở hữu trí tuệ và cơ chế bảo vệ ở Việt Nam.

Buổi chia sẻ đã thu hút sự quan tâm và sự tham gia tích cực từ cả viên chức và sinh viên trong Trường Đại học An Giang. Các câu hỏi và tình huống giả định về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được đưa ra để tạo nên một buổi trao đổi sôi nổi.

Bên cạnh đó, buổi chia sẻ cũng đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về pháp luật sở hữu trí tuệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường học tập và làm việc của viên chức và sinh viên Trường Đại học An Giang.

 
Kế hoạch học pháp luật Đợt 1 năm 2023
Thứ hai, 19 Tháng 6 2023 03:18

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Trường Đại học An Giang tổ chức buổi báo cáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, sinh viên trong Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nhằm tạo điều kiện để viên chức, sinh viên (ngành Luật) nâng cao nhận thức chung về pháp luật, có hiểu biết và thực hiện những nội dung cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, từ đó áp dụng trong các hoạt động của cá nhân, đơn vị đúng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng: Viên chức, sinh viên (ngành Luật) của Trường Đại học An Giang.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờchiều thứ , ngày 21/6/2023.

3. Địa điểm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang

4. Nội dung: Luật Sở hữu trí tuệ, các Nghị định hướng dẫn thi hành và liên hệ thực tế các hoạt động trong Trường./.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 60

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon