Trang chủ
 
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
Thứ tư, 09 Tháng 8 2017 08:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

_______

Số: 950/STP-PBGDPL

V/v hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

 

                        Kính gửi:

                                        - Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                                        - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

           Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017; Công văn số 2678/BTP-PBGDPL ngày 02/08/2017 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 (Cuộc thi);

           Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó)

           Thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 4 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon