Trang chủ
 
Danh sách cb-gv tham gia góp ý dự thảo Luật Hình sự sửa đổi
Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 08:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý

DỰ THẢO LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1

Trung tâm Tin học

16

 
2 Trung tâm Nghiên cứu XHNV 09  
3 Trung tâm Ngoại ngữ 09  
4 Bô môn Hóa 09  
5 Bộ môn Sử 09  
6 Bộ môn Giáo dục tiểu học 09  
7 Bộ môn Ngữ văn 17  
8 Bộ môn Toán 19  
9 Bô môn Lý 14  
10 Bộ môn Sinh 07  
11 Bô môn Mầm non 07  
12 Bộ môn Tâm lý giáo dục 09  
13 Bộ môn Địa lý 08  
14 Phòng TTPC 04  
15 Phòng TCCT 09  
16 Khoa Văn hóa Nghệ thuật 19  
17 Khoa LLCT 21  
18 Trần Lê Đăng Phương (Khoa KT) 01  
19 Lý Đăng Thư (Khoa KT) 01  
20 Phạm Yến Nhi (Khoa KT) 01  
Tộng cộng: 194  


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon