Trang chủ
 
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 02:27

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1048/CT-BGDĐT _________________________


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THANH TRA GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

__________________

Ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, công tác thanh tra tra giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực: đội ngũ thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo được tăng cường; kịp thời phát hiện những vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần củng cố nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giáo dục.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon