Trang chủ
 
Tuyên truyền, phổi biến pháp luật sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM, đợt 1 năm 2023
Thứ năm, 22 Tháng 6 2023 01:28

Ngày 21/6/2023, tại Hội trường 300A của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi tuyên truyền và phổ biến kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, dành cho viên chức và sinh viên do Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học An Giang chủ trì.

Tại buổi chia sẻ, TS Trần Lê Đăng Phương, Trưởng Khoa Luật & Khoa học Chính trị, đã trình bày về các khái niệm, quyền và bổn phận của người sở hữu trí tuệ, cũng như biện pháp bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ hiện nay. Thông qua ví dụ và trường hợp pháp lý, TS Trần Lê Đăng Phương giúp cải thiện nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hậu quả của việc vi phạm quyền này. Thầy cũng chia sẻ thông tin mới nhất về luật sở hữu trí tuệ và cơ chế bảo vệ ở Việt Nam.

Buổi chia sẻ đã thu hút sự quan tâm và sự tham gia tích cực từ cả viên chức và sinh viên trong Trường Đại học An Giang. Các câu hỏi và tình huống giả định về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được đưa ra để tạo nên một buổi trao đổi sôi nổi.

Bên cạnh đó, buổi chia sẻ cũng đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về pháp luật sở hữu trí tuệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường học tập và làm việc của viên chức và sinh viên Trường Đại học An Giang.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon