Trang chủ
 
Phổ biến giáo dục pháp luật đến từng lớp học
Thứ ba, 31 Tháng 3 2009 04:03
hocTới đây, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp cùng Bộ Tư pháp triển khai phổ biến giáo dục pháp luật tới từng lớp học.  Theo đó, phổ biến giáo dục pháp luật phổ thông là tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; hướng dẫn kỹ năng áp dụng pháp luật theo hướng cụ thể, thiết thực.  

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tiếp tục bổ sung môn học pháp luật đại cương vào chương trình giáo dục đại học của tất cả các ngành học. Do vậy, Bộ GD-ĐT đang gấp rút xây dựng cơ chế bố trí ngân sách giành riêng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường việc huy động kinh phí từ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.  Bộ sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng và thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường để tiếp tục duy trì việc xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm,.  

 

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon