Trang chủ
 
Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho người lao động
Thứ ba, 21 Tháng 4 2009 16:00

Năm 2012, 95% người sử dụng lao động và 70% người lao động được phổ biến pháp luật lao động và các quy định liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm nay đến năm 2012.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2012, 95% người sử dụng lao động và 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động.

Đề án sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng nguồn tài liệu về pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan để tuyên truyền, phổ biến; Tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh và theo từng vùng miền.../.

Cổng TTĐT Chính phủ 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon