Trang chủ
 
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở GDĐH
Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 02:53

Số tư liệu: 7274/BGDĐT--GDĐH
Ngày ban hành: 31 tháng 10 năm 2012
Tệp đính kèm: download


Kính gửi:

 - Các cơ sở giáo dục đại học


    Ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020). Trên cơ sở Đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2020” để triển khai từ năm học 2011-2012 (đính kèm Công văn này). 

    Triển khai kế hoạch trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

     1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 của đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020. Trong kế hoạch cần đánh giá hiện trạng dạy và học ngoại ngữ của đơn vị (số liệu sinh viên, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình, trang thiết dạy & học ngoại ngữ...), mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020. Đề nghị gửi kế hoạch này về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Đại học trước 15/11/2012).

     2. Bắt đầu từ tháng 11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức rà soát trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên ngoại ngữ (trước mắt là giảng viên dạy Tiếng Anh). Đề nghị các đơn vị phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và Bộ phận Thường trực Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 để triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả khảo sát này, các đơn vị xây dựng và triển khai việc quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Tiếng Anh đảm bảo đạt chuẩn năng lực theo quy định.

      3. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ kinh phí cho các trường đại học để bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 3 tháng) và dài hạn (từ 6 tháng – 1 năm) ở nước ngoài đội ngũ giảng viên Tiếng Anh cốt cán. Đề nghị các trường lập danh sách cử giảng viên Tiếng Anh cốt cán đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài theo lộ trình từ năm 2013-2015, mỗi năm 1 người.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon