Trang chủ
 
Phát động cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017
Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 07:19

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 5402/BGDĐT-CTHSSV

V/v phát động cuộc thi "Giao thông

học đường" năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   

 

                        Kính gửi: Các cơ sở giáo dục và đào tạo                                     

            Thực hiện kế hoạch số 451/KH-UBATGTQG ngày 25/10/2016 của Úy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017; Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh truc học cơ sở, trung học phổ thông có điều kiện được tiếp cận bộ đề thi lý thuyết lái xe hạng A1; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Cổ phần trò chơi Giáo dục trực tuyến Egame tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017.

1.Thời gian: Từ ngày 7/11/2016 đến ngày 25/04/2017

2. Hình thức tổ chức: Thi trắc nghiệm,tham gia thu trực tuyến trên Internet tại địa chỉ: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc Egame.vn, cuộc thi diễn ra qua 03 vòng: Vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh, thành phố và vòng thi toàn quốc. Vòng thi toàn quốc sẽ được tổ chức thi tập trung tại địa điểm do Ban tổ chức lựa chọn và kết hợp cùng Lễ trao giải tồng kết cuộc thi.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon