Trang chủ » Công tác thanh tra » Những vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra
 
Những vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 08:15

Khảo sát đối tượng thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện và xử lý sau thanh tra là những khâu quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của một cuộc thanh tra nói chung, qua đó giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo được sát đúng và phù hợp với thực tế.


Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng kế hoạch thanh tra vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được xem xét, nghiên cứu.Thông thường kế hoạch công tác thanh tra hàng năm của mỗi tổ chức thanh tra căn cứ trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, ngoài ra, còn một số cuộc thanh tra đột xuất. Trong thời gian qua, để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, riêng đối với hoạt động thanh tra, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra một số bộ, ngành như: Tài chính, thuế, Khoa học &Công nghệ, thuỷ sản... Nhưng do chưa có sự thống nhất về thời gian trong chỉ đạo giao và duyệt kế hoạch thanh tra, dẫn đến việc xử lý chồng chéo giữa hoạt động thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành không chặt chẽ, do đó, thanh tra chuyên ngành ở các địa phương còn nhiều lúng túng, thụ động trong việc tổ chức thực hiện. Thực tế nhiều cuộc thanh tra còn chưa đảm bảo thời hiệu thanh tra, hoặc còn chồng chéo.

Bên cạnh đó, ở một số đơn vị, khi hết năm công tác theo kế hoạch, nhưng vẫn còn có cuộc thanh tra chưa kết thúc, do đó, phải chuyển sang đầu năm tiếp theo tiếp tục tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, xét về góc độ quản lý thì đây là việc không hoàn thành kế hoạch bởi lẽ công việc của kế hoạch năm trước đã phải chuyển năm sau, điều này làm cho cả đơn vị được thanh, kiểm tra lẫn cơ quan tiến hành thanh, kiểm tra đều thụ động. Thiết nghĩ, thời gian tới, trong chỉ đạo định hướng công tác thanh tra cần có sự thống nhất về mặt thời gian giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành, nhằm tránh sự ''lệch pha'' gây khó khăn, thụ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra. Do đó, Thanh tra Chính phủ cần thống nhất chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm về thời gian, cũng như các lĩnh vực trọng yếu trong năm đối với thanh tra hành chính cũng như thanh tra chuyên ngành. Các tổ chức thanh tra cũng cần có bước khảo sát cụ thể, sâu sát đúng tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình chấp hành công tác thanh, kiểm tra của đơn vị trong thời gian dự kiến đưa vào xây dựng kế hoạch thanh tra năm tới, nhằm giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn sát thực và hiệu quả hơn. Đối với các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong kế hoạch năm trước, nếu hết năm đó mà chưa kết thúc, thì Thanh tra Chính phủ nên có hướng dẫn cụ thể về việc đưa các cuộc thanh tra chưa được thực hiện đó vào kế hoạch năm tiếp theo hay không./.

Theo Thanh tra Chính phủ
(http://www.thanhtra.gov.vn)

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon