Trang chủ » Công tác thanh tra » Công tác thanh tra năm học 2008 - 2009: Thêm nhiều nhiệm vụ mới
 
Công tác thanh tra năm học 2008 - 2009: Thêm nhiều nhiệm vụ mới
Thứ ba, 31 Tháng 3 2009 02:20

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2008-2009. Theo đó, sẽ tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (Hai không), cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Thanh tra, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, việc đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được học lớp Mầm non trước khi vào học lớp 1. Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, xét lên lớp, tuyển sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

Thanh tra, kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với định mức qui định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản qui phạm pháp luật khác; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển quy mô trường, lớp; công tác tuyển sinh đầu cấp; nhiệm vụ của các phòng, ban, hội đồng chức năng, tổ, khoa chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức đoàn thể; Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, qui chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, thi lên lớp, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh... Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng (nếu có) theo qui định bao gồm hoạt động theo kế hoạch trên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại đạo đức (hạnh kiểm) và kết quả giáo dục các chương trình hành động phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

Thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng cơ sở giáo dục khác bao gồm: Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý nhà trường, hoàn thiện công tác giáo viên đánh giá Hiệu trưởng; Thực hiện công khai: Chất lượng giáo dục; lực lượng giáo viên và điều kiện giảng dạy; chi tiêu tài chính; Xây dựng kế hoạch giáo dục (kế hoạch đào tạo); tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện qui chế dân chủ, giải quyết KNTC, thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học; Công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn; Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

Hướng dẫn này cũng yêu cầu: Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2008 – 2009: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Quy định nêu rõ: Việc triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Đây là một phong trào được thực hiện lâu dài, Thanh tra các Sở cần bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của các Vụ giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp để xây dựng nội dung này trong kế hoạch khi thanh tra, kiểm tra.

Cũng theo quy định: Các Sở, Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh lớp cuối cấp. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên tự ý sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả xếp loại học tập của học sinh.

Các cấp quản lý giáo dục cần phát huy những thành tích đã đạt được trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT qua 2 năm 2007, 2008 đồng thời phải nghiêm túc kiểm điểm những sai sót, tiêu cực của đơn vị mình. Kiên quyết ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, mất trật tự ở khu vực thi; xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy chế thi. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra thi, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền bổ sung quy chế, các văn bản hướng dẫn và các giải pháp tích cực để chấn chỉnh kỷ cương, chống gian lận trong các kỳ thi…

Theo BGD&ĐT
(
http://gddt.com.vn)

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon