Trang chủ » Công tác thanh tra » Kế hoạch tập huấn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 
Kế hoạch tập huấn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 03:08

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 690/KH-ĐHQG An Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật liên quan công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và kiểm tra sau tập huấn

___________

- Triển khai sinh hoạt quy chế và các quy định có liên quan công tác Đoàn kiểm tra coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho tất cả cán bộ, GV theo Danh sách đã được Hiệu trưởng duyệt.

Thời gian: 8 giờ đến 10 giờ ngày 24/7/2020 (thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp 2, Khu Hiệu bộ

- Thực hiện kiểm tra (hình thức làm bài trắc nghiệm) đối với tất cả cán bộ, GV tham dự sinh hoạt quy chế và yêu cầu tất cả cán bộ, GV phải nắm vững các quy định, quy chế liên quan công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thời gian: 10 giờ đến 11 giờ ngày 24/7/2020 (thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp 2, Khu Hiệu bộ

- Nếu người nào không đạt yêu cầu, đề nghị tự nghiên cứu lại và sẽ làm kiểm tra lại vào lúc 14 giờ, ngày thứ Ba (28/7/2020).

Địa điểm: Phòng họp 2, Khu Hiệu bộ

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon