Trang chủ » Công tác thanh tra
 
Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Thứ tư, 26 Tháng 10 2016 01:28

Tệp đính kèm:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 23/2016/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra các kỳ thi

            Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thanh tra năm 2012-2013
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 07:54BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 5156 / BGDĐT-TTr


V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

thanh tra năm học 2012-213

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012 

Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra và Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 ; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau:

Đọc thêm...
 
Những vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 08:15

Khảo sát đối tượng thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện và xử lý sau thanh tra là những khâu quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của một cuộc thanh tra nói chung, qua đó giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo được sát đúng và phù hợp với thực tế.


Đọc thêm...
 
Thanh tra công vụ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về CBCC
Thứ sáu, 24 Tháng 7 2009 14:05

cpQuy định về hoạt động của thanh tra công vụ nêu tại Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ vừa hoàn chỉnh là một nội dung hoàn toàn mới nhằm nâng cao trật tự, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức (CBCC), bảo đảm cho CBCC có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm...
 
Hoàn thành tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT trước 20/4
Thứ ba, 31 Tháng 3 2009 03:39

thBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, lãnh đạo các Sở GD&ĐT sẽ được tập huấn về quy trình sử dụng phần mềm thi tốt nghiệp THPT 2009. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng sẽ thiết lập hệ thống trao đổi thông tin chính xác, cập nhật giữa nhà trường phổ thông với Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT tập huấn cho các Sở GD&ĐT, các Sở sẽ thực hiện tập huấn cho cán bộ địa phương, việc này phải xong trước ngày 20/4.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 3

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon