Trang chủ » Công tác pháp chế » Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2011 02:02

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm... Xem chi tiết

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon