Trang chủ » Công tác tiếp dân
 
Quy định 47 Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ ba, 12 Tháng 5 2009 02:45

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo Quyết định số: 47/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đọc thêm...
 
Nội quy tiếp công dân
Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 08:44


Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 13/11/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo được ban hành năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo được ban hành năm 2005;

Đọc thêm...
 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon