Trang chủ » Giới thiệu
 

GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


pl

Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số: 2685/QĐ - UBND ngày 22/12/2008 của UBND Tỉnh An Giang.

Phòng Thanh tra - Pháp chế là tổ chức Thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm ra, và công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành Pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐBGDĐT ngày 25/04/2006 của Bộ trường bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức phòng Thanh tra - Pháp chế gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các cán bộ giúp việc. Biên chế phòng Thanh tra - Pháp chế nằm trong tổng chi tiêu biên chế của trường được UBND tỉnh giao hàng năm.

1. Trần Minh TâmTrần Minh Tâm

Trưởng phòng

Ths. Trần Minh Tâm

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 0918 594 817
2. Hoàng Mạnh CườngNguyễn Mạnh Cường

Chuyên viên

Ths. Hoàng Mạnh Cường

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 09728752523. Nguyễn Thị Minh HảiNguyễn Thị Minh Hải

Chuyên viên chính

Ths. Nguyễn Thị Minh Hải

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 0384797789
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon