Trang chủ » PL PC Tham nhũng » Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồ dưỡng
 
Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồ dưỡng
Thứ năm, 20 Tháng 10 2011 02:03

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm…Xem chi tiết

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon