Trang chủ » PL PC Tham nhũng
 
Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồ dưỡng
Thứ năm, 20 Tháng 10 2011 02:03

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm…Xem chi tiết

 
Chống tham ô lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 02:54

 

Bác cho rằng: "Tham ô, lãng phí là căn bệnh "tứ chứng nan y" của mọi nhà nước. Dù nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản hay nhà nước xã hội chủ nghĩa... nếu không có sự giáo dục sâu sắc và mọi hoạt động của nhà nước không được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhân dân thì khó tránh khỏi tình trạng tham ô, lãng phí".

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon