Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Kế hoạch thanh tra chuyên môn năm học 2019-2020
 
Kế hoạch thanh tra chuyên môn năm học 2019-2020
Thứ năm, 09 Tháng 7 2020 06:39

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

 năm học 2019-2020 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 1020/QĐ-ĐHAG ngày 8/7/2020 của Hiệu trưởng)

______________

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

(giờ, ngày)                       

Địa điểm Nội dung công việc/

Nhóm thanh tra và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08h

7/7/2020
P. TTPC   Họp Đoàn TT, sinh hoạt quy chế thanh tra, phân công công việc chuẩn bị công tác TT cho các Nhóm

Thứ Năm,08h

9/7/2020
VP. BM GDQP   Nhóm 1 thanh tra BM GD Quốc phòng

Thứ Năm,14h

9/7/2020
VP. BM GD Thể chất   Nhóm 2 thanh tra BM GD Thể chất

Thứ Sáu, 08h  

10/7/2020
V.P K. KTCNMT   Nhóm 2 thanh tra Khoa KTCNMT

Thứ Sáu,14h 

10/7/2020

VP. K. Văn hóa Nghệ thuật   Nhóm 1 thanh tra Khoa Du lịch và VHNT

Thứ Hai, 14h

13/7/2020
VP. K. Ngoại ngữ   Nhóm 2 thanh tra Khoa Ngoại Ngữ

Thứ Ba, 08h

14/7/2020
VP. K. Luật và KHCT   Nhóm 1 thanh tra Khoa Luật và KHCT

Thứ Ba, 14h

14/7/2020
VP. K. NN&TNTN   Nhóm 2 thanh tra Khoa NN & TNTN 

Thứ Tư, 08h  

15/7/2020
VP. K. CNTT   Nhóm 1 thanh tra Khoa CNTT

Thứ Tư, 14h

15/7/2020
VP. K Sư phạm   Nhóm 2 thanh tra Khoa Sư phạm

Thứ Năm, 08h

16/7/2020

VP. K.Kinh tế & QTKD   Nhóm 1 thanh tra Khoa Kinh tế & QTKD

Thứ Năm, 14h

16/7/2020
P. TTPC  Tập hợp các báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), nhận thông tin phản hồi. Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo thanh tra chung từ kết quả Báo cáo của hai Nhóm
Từ 17/7/2020 - 20/7/2020 P. TTPC   Hoàn thiện báo cáo, thông qua các đơn vị (gửi email), hoàn chỉnh, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình báo cáo kết quả thanh tra với Ban Giám hiệu


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon