Trang chủ » Thông báo
 
Tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 01:16

Căn cứ vào kế hoạch số: 174/KH-ĐHAG và 175/KH-ĐHAG ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, sinh viên trong Trường thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

I. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Tư ngày 09/11/2016 hoặc sáng thứ Năm 10/11/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 07h30 đến 11h.

            - Buối chiều bắt đầu từ 13h30 đền 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Ý nghĩa hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam;           

            - Bộ luật dân sự năm 2015;

            - Luật phòng chống tham nhũng (văn bản hợp nhất).

Đọc thêm...
 
Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 02:25

Tệp đính kèm: download

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 57/KH-ĐHAG và 58/KH-ĐHAG ngày 12/4/2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Năm ngày 21/4/2016 hoặc sáng thứ Sáu 22/4/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h;

            - Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Bảo hiểm Xã hội.

Đọc thêm...
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ tư, 18 Tháng 9 2013 01:15

Căn cứ vào kế hoạch số: 115/KH-ĐHAG ngày 17/09/2013 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường (tháng 9/2013) như sau:

1. Đối tượng: Viên chức, nhân viên, giảng viên của Trường ĐHAG.

2.Thời gian: Vào 02 buổi: Sáng thứ Năm ngày 20/09/2013 và chiều thứ Sáu ngày 21/09/2013;

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11h

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17h

3. Địa điềm: Hội trường 300A, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng chống tham nhũng ;

- Luật Phòng cháy chữa cháy ;

Đề nghị các Trưởng đơn vị trực thuộc Giám hiệu thông báo cho viên chức, nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 
Tăng cường pháp luật trên địa bàn tình An Giang
Thứ năm, 01 Tháng 11 2012 08:17

Số tư liệu: 09/2012/CT-UBND 
Ngày ban hành: 09 tháng 07 năm 2012
Tệp đính kèm: download


CHỈ THỊ

Về tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”

trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiếp tục triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang theo tinh thần Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Đọc thêm...
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 07:05

Căn cứ vào kế hoạch số: 80/KH-ĐHAG ngày 11/6/2012 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường (tháng 6/2012) như sau:

1. Đối tượng: Viên chức, nhân viên, giảng viên của Trường ĐHAG (Riêng VC-NV-GV tại Cơ sở 2 Châu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ Sáu ngày 22/6/2012 và sáng thứ Bảy 23/6/2012;

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11h

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17h

3. Địa điềm: Hội trường 300B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Đo lường;

- Luật Lưu trữ.

Đề nghị các Trưởng đơn vị trực thuộc Giám hiệu thông báo cho viên chức, nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 5

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon