Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 01:58

Căn cứ vào kế hoạch số: 53/KH-ĐHAG ngày 09/4/2012 về việc tổ chức chuyên đề học tập Pháp luật cho cán bộ, viên chức trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐHAG (riêng đối với CB-GV-NV tại cơ sở 2, huyện Chấu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ tư, ngày 11/4/2012 và sáng thứ sáu, ngày 13/4/2012

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Địa điềm: Hội trường 300B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo.

Đề nghị các CB-GV-NV sắp xếp tham dự một buổi tùy theo điều kiện của mỗi người để buổi báo cáo đạt hiểu quả.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon