Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 09:15

Căn cứ vào kế hoạch số: 55/KH-ĐHAG ngày 06/4/2012 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cho sinh viên trong Trường (tháng 4/2012) như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên của Trường ĐHAG.

2.Thời gian : Vào 03 buổi tối (bắt đầu từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút)

- Tối thứ tư, ngày 11/4/2012: 500 SV Khoa Kinh tế - QTKD và 100 SV Khoa Lý luận chính trị;

- Tối thứ năm, ngày 12/4/2012: 450 SV Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên và 150 SV Khoa Kỹ thuật công nghệ - Môi trường;

- Tối thứ sáu, ngày 13/4/2012: 500 SV Khoa Sư phạm và 100 SV Khoa Văn hóa nghệ thuật;

3. Địa điềm: Hội trường 600, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Luật Phòng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa yêu cầu sinh viên các lớp thuộc Khoa tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon