Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 07:05

Căn cứ vào kế hoạch số: 80/KH-ĐHAG ngày 11/6/2012 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường (tháng 6/2012) như sau:

1. Đối tượng: Viên chức, nhân viên, giảng viên của Trường ĐHAG (Riêng VC-NV-GV tại Cơ sở 2 Châu Phú sẽ có kế hoạch học tập sau).

2.Thời gian : Vào 02 buổi: chiều thứ Sáu ngày 22/6/2012 và sáng thứ Bảy 23/6/2012;

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11h

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17h

3. Địa điềm: Hội trường 300B, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật Đo lường;

- Luật Lưu trữ.

Đề nghị các Trưởng đơn vị trực thuộc Giám hiệu thông báo cho viên chức, nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon