Trang chủ » Thông báo » Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
 
Thông báo: Học tập chuyên đề pháp luật
Thứ tư, 18 Tháng 9 2013 01:15

Căn cứ vào kế hoạch số: 115/KH-ĐHAG ngày 17/09/2013 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường (tháng 9/2013) như sau:

1. Đối tượng: Viên chức, nhân viên, giảng viên của Trường ĐHAG.

2.Thời gian: Vào 02 buổi: Sáng thứ Năm ngày 20/09/2013 và chiều thứ Sáu ngày 21/09/2013;

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11h

Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17h

3. Địa điềm: Hội trường 300A, Khu trung tâm, Trường ĐHAG.

4. Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

- Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng chống tham nhũng ;

- Luật Phòng cháy chữa cháy ;

Đề nghị các Trưởng đơn vị trực thuộc Giám hiệu thông báo cho viên chức, nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị tham gia học tập chuyên đề pháp luật đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon